Bedrijf

Na 25 jaar overheidsdienst besloot ik op 1 juli 2005 te starten als zelfstandig ondernemer.
Ik wilde mijn kwaliteiten beter laten renderen door in te spelen op de vraag uit de markt naar die specifieke kwaliteiten. Ik weet hoofd- en bijzaken snel te scheiden en weet nuchter door te dringen tot de kern van de zaak.

Vervolgens is naar mijn mening onafhankelijkheid, daadkracht en een pragmatische aanpak nodig om te komen tot daadwerkelijke uitvoering, inrichting of aansturing van processen. Ik werk toe naar meetbare resultaten.

Ik ben zeer resultaatgericht maar ben mij ervan bewust dat resultaat alleen bereikbaar is als er menselijk draagvlak voor is. Communicatie en gepaste afstemming zijn daarbij een voorwaarde voor succes.

 

In de afgelopen jaren heb ik “klussen” uitgevoerd in opdracht van: