Referenties


Jan Peter Spierenburg heeft veel kennis van zaken op het gebied van Documentair Informatie Management.
Hij combineert die kennis met leiderschap en menselijk inzicht. Hij houdt zaken en emoties goed uit elkaar.
Dat maakt hem vaardig in wisselende en complexe situaties.
Hij voert zijn opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht uit. Het is een plezier om met hem te werken.

Margreet Muller
Afdelingsmanager Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Algemene Zaken
Medewerkers Team Informatie SED

 


 

Jan Peter heeft leiding gegeven aan een schoningsteam en met zijn team een hele grote klus uitstekend geklaard. Het archief van de politie Utrecht is weer op orde, geschoond en klaar voor de toekomst. Jan Peter is een vakman, prettige persoonlijkheid, betrouwbaar en levert uitstekend werk af. Kortom een aanbeveling!!!

 

Marcel Huigen
Facility manager bij Politie Utrecht

 


 

Als hoofd Bedrijfsvoering binnen de Eenheidsleiding Midden Nederland, onderteken ik van harte onderstaande referentie.

In de periode 1 maart 2012 tot 1 juli 2013 heeft Jan Peter Spierenburg in de rol van Projectleider - Recordsmanager schoning archieven meegewerkt aan het op orde brengen van de archieven van de voormalige politiekorpsen van de regiopolitie Utrecht en regiopolitie Gooi-en Vechtstreek.
Jan Peter heeft laten zien een prima organisator te zijn en zijn uit negen medewerkers bestaande team goed aan te kunnen sturen. Personele problemen gaat hij niet uit de weg, gaat in gesprek met zijn medewerkers, vertelt helder wat hij van hun verwacht en stuurt zodoende bij. Door zijn open dialoog weet hij zijn team gemotiveerd en de productie hoog te houden. Jan Peter stuurt strak op het bereiken van resultaten maar heeft ook oog voor de menskant van het leidinggeven, hetgeen zeker aan heeft meegewerkt aan de relatief snelle doorlooptijd van het project.
Naast het aansturen van het team steekt hij ook zelf de handen uit de mouwen, waardoor zijn draagvlak als teammanager groot is.
Ook zijn deelname in het projectteam was constructief. Bij het opstellen van de werkinstructie voor het archiefbeheer heeft Jan Peter door het inbrengen van praktische issues, waar hij met zijn team tegen aanliep en het aandragen van oplossingen inhoudelijk een stevige bijdrage geleverd. Mede door die inbreng is het dan een in de praktijk heel bruikbare werkwijze geworden.

Met vriendelijke groet,
Petra Bosman

 


 

Jan Peter heeft het afgelopen jaar een bijzonder goede bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van een groot bouwproject bij Huize Het Oosten. Met tact en inzicht onderhandelde hij met overheden; tevens was hij voorzitter van het bouwteam, waardoor deze in goede sfeer verliepen. Jan Peter, bedankt!

A.A. Maas, Directeur-bestuurder Huize Het Oosten

 


 

“Jan Peter heeft in acht maanden tijd de groep administratief medewerkers van de sector publieke diensten tot een goed functionerend team weten om te smelten. De eigenwaarde van de groep en van aan aantal individuele mensen is toegenomen. De methode van Jan Peter is klussen samen te doen, schroomt niet om hard te werken en duidelijkheid te geven over taken en verantwoordelijkheden. Het samenwerken met Jan Peter is resultaatgericht met aandacht voor de mens.”

Tica van Nes, Hoofd Afdeling Front Office en Vergunningen, Gemeente Utrecht

 


 

JP is een implementator pur sang. Hij heeft een no nonsense / hands on instelling die vanaf het eerste begin meteen doorwerkt in de klus waarvoor je hem inhuurt. Hij combineert dat met een grote dosis humor. Hij zegt wat hij doet en voert dat ook echt uit. Hij streeft altijd naar panklaar opleveren. Zijn norm is 8 of meer op een schaal van 1-10

Rene Huijboom,
Afdelingsmanager Informatie Beheer stadsdeel Oost Gemeente Amsterdam

 


 

Jan Peter heeft ruim een jaar bij de Provincie Utrecht gewerkt als teamleider bij de afdeling Informatievoorziening. Hij heeft het loket van deze afdeling ingericht (Klant Informatie Centrum) en de (klant) processen gestroomlijnd.
Jan Peter is een daadkrachtig manager die plannen en ambities in de praktijk weet te realiseren.
Zijn medewerkers biedt hij steun en duidelijkheid. We hebben prettig met hem samengewerkt.

Drs. C.L. Steensma
Afdelingsmanager Informatievoorziening
Provincie Utrecht

 


 

Vanaf september 2008 tot november 2009 heeft Jan Peter Spierenburg bij de Provincie Utrecht gewerkt als teamleider van het team klanteninformatie centrum (KIC) van de afdeling Informatievoorziening.
Het team KIC bestaat o.a. uit de helpdesk, bibliotheek en accountmanagement. Team KIC is opgezet in 2007, maar in het jaar 2008 nog onvoldoende ingebed in de organisatie.
Jan Peter heeft zich met succes ingezet om het team KIC op een hoger plan te brengen en hij heeft er voor gezorgd dat de samenwerking met de andere teams tot stand is gekomen. Daardoor is de kwaliteit van het geheel verbeterd. Methodisch is gebruik gemaakt van het regiemodel, waarin elementen van ITIL verwerkt zijn. Dit is in een goede en open sfeer gerealiseerd ondanks het feit ondanks dat er sprake was van tegenstrijdige belangen. Kenmerkend voor Jan Peter is dat hij heldere praktische afspraken maakt, die ook nageleefd worden.
Als manager staat hij voor zijn mensen en gaat problemen niet uit de weg. Hij benadert de problemen op een objectieve manier en is transparant en eerlijk in zijn optreden.

Team KIC

 


 

Gemeente Utrecht:
In 2007 en twee maanden van 2008 heeft Jan Peter Spierenburg bij de gemeente Utrecht gewerkt als coördinator Balie Bouwen Wonen en Ondernemen. Een klus die begon met een verhuizing en een samenvoeging van mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden. Dus buiten het feit dat er veel praktische zaken geregeld moesten en mochten worden, was ook sprake van een sociaal emotioneel traject.

Vraagstukken zoals loslaten -een aantal medewerkers was gewend in een grote mate van zelfstandigheid te opereren- en samenwerken zijn door Jan Peter opgepakt. De wijze van aanpak zou ik omschrijven als praktisch, heel concreet en met gevoel voor de menselijke maat. Maar altijd wel het doel heel helder voor ogen houdend. De klant bleef centraal staan.

Tica van Nes

Gemeente Utrecht
Sector publieke diensten
Hoofd afdeling Frontoffice & Vergunningen

 


 

Gemeente Utrecht:

 

Bij het lezen van de sollicitatiebrieven voor een coördinator voor onze nieuwe Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen bij de Dienst Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht, sprong de c.v. van Jan Peter Spierenburg er meteen gunstig uit.
Niet alleen vanwege zijn loopbaanontwikkeling en opleiding, maar ook dat Jan Peter ooit rechercheur was geweest, sprak tot m'n verbeelding.

 

Als liefhebber van het lezen van misdaadromans, is het dus niet vreemd dat ik bij een rechercheur het beeld krijg van een rustige man, die goed kan samen werken, maar toch vaak op z'n eigen wijze met veel tact en intelligentie de problemen altijd weet op te lossen. Jan Peter heeft dit beeld helemaal bevestigd.

 

Verder heb ik Jan Peter in het half jaar (sinds januari 2007), dat hij nu werkzaam is als coördinator van de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen leren kennen als iemand waar het heel prettig is mee samen te werken.

 

De opdracht om diverse zaken rondom deze nieuwe Balie te ontwikkelen, heeft hij voortvarend en naar volle tevredenheid opgepakt, hierbij heeft hij eigen initiatieven getoond en is de discussie niet uit de weg gegaan.

 

Bea Mallon
plv.hfd. Algemene Zaken, StadsOntwikkeling, Gemeente Utrecht
11 juli 2007

 


 

Gemeente Nijmegen:

 

Jan Peter Spierenburg heeft bij de gemeente Nijmegen gedurende langere tijd in 2005/2006 als leidinggevende gewerkt bij de afdeling Stadstoezicht.

 

Hij heeft in een periode van reorganisatie kans gezien om zijn team te ontwikkelen naar het gewenste niveau en wist daarbij weerstanden op een effectieve wijze te overwinnen.

 

Daarnaast heeft hij in het kader van efficiency een aantal werkprocessen op adequate wijze gestroomlijnd en beschreven.

 

Al vrij snel stond hij bekend als JP, een afkorting van zijn voornaam, en men kreeg ontzag voor de know-how die hij meebracht.

 

Kenmerkend voor JP is dat kwaliteit en persoonlijke aandacht voorop staat, waarbij hij een vasthoudendheid heeft laten zien, waardoor binnen afzienbare termijn resultaten zijn geboekt.

 

In zijn communicatie is JP direct en helder, gaat discussie niet uit de weg, maar staat open voor feed-back.

 

Al met al heeft JP door zijn optreden de afdeling een positieve impuls gegeven en is hij een gewaardeerde leidinggevende en collega geworden, die zijn sporen zal achterlaten.

 

M. Onvlee, P&O adviseur.